UTHYRNING AV LÄGENHET I 2:A HAND

UTHYRNING AV LÄGENHET I 2:A HAND

För upplåtelse av lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke enligt föreningens stadgar § 24 samt § 18. Blankett finns att ladda hem från ”Mitt Riksbyggen”

Uthyrning via ”Airbnb” eller liknande onelineuthyrningsidor tillåter normalt inte styrelsen

 

Styrelsen 2018-08-20