UTHYRNING AV LÄGENHET I 2:A HAND

UTHYRNING AV LÄGENHET I 2:A HAND

Uthyrning av lägenheter i andra hand kan vid särskilda skäl godkännas av styrelsen.

Observera att uthyrningen alltid skall ansökas hos och godkännas av styrelsen.

Korttidsuthyrning ex onlineuthyrning via Airbnb godkänns normalt sett inte.

 

Styrelsen 2018-08-20