IN-och UTFLYTTNING

Information till nyinflyttade

Välkommen till Brf Villa Real

Välkommen som ny medlem i bostadsrättsföreningen (Brf) Villa Real. Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och vår förening. Här följer information som ska underlätta ditt boende.

Villa Real — Vår bostadsrättsförening

Brf Villa Real bildades 2009 och omfattar 60 lägenheter, 48 garageplatser i källarplan, en gemensamhetslokal och ett motionsrum. Innergården har vi tillsammans med Brf Henrik.

Vår bostadsrättsförening är ansluten till Riksbyggen. Villa Reals styrelse består av sex ordinarie medlemmar (fem från föreningen och en från Riksbyggen) samt två suppleanter från föreningen. Föreningen har också en trivselgrupp som bland annat har hand om vår gemensamhetslokal på Nissabogatan 2.

För att komma i kontakt med styrelsen är mejladressen  styrelsen@villareal.se eller se på anslagen vid trappuppgångarna.

Villa Real har förvaltningsavtal med Riksbyggen och vår förvaltare från Riksbyggen är Axel Johansson, som även är Riksbyggens representant i styrelsen.

 

Vad innebär det att bo i en bostadsrättsförening

När man köper en bostadsrätt köper man en andel i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. Andelen ger sedan nyttjanderätt till en viss yta i föreningens fastighet – alltså den lägenhet där man ska bo. Ett andelsvärde beräknas utifrån respektive lägenhets storlek, utrustning och läge. Medlemmarna i bostadsrätts- föreningen äger allt tillsammans och nyttjanderätten, som gäller på obegränsad tid, kvarstår så läge som man är medlem i föreningen. Vi har ett gemensamt ansvar för alla ytor och har därför också samma rättigheter och skyldigheter i föreningen.

Man betalar sin avgift till bostadsrättsföreningen efter sitt andelstal. Dessa pengar går sedan till att sköta om föreningen, bekosta räntor, finansiera underhåll, renoveringar med mera.

Som bostadsrättsinnehavare svarar man för lägenhetens hela inre underhåll. Hur underhållsansvaret är fördelat framgår av föreningens stadgar. På Villa Reals hemsida finns också en gränsdragningslista som visar hur underhållsansvaret är fördelat mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren. Observera att styrelsen alltid ska kontaktas vid större renoveringar.

Så fungerar bostadsrättsföreningen

En av grundtankarna med en bostadsrättsförening är att de boende är med och påverkar verksamheten. En bostadsrättsförening har till ändamål att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Det är således en viktig uppgift för styrelsen att se till att våra gemensamma tillgångar sköts och underhålls. Men det är också viktigt att du som bor i föreningen verkar för att värdet på våra gemensamma tillgångar bibehålls. I en bostadsrättsförening är det aldrig någon annan som betalar – det är alltid vi som föreningsmedlemmar som gemensamt måste stå för alla kostnader.

Det löpande arbetet i föreningen sköts av en styrelse vars uppgift bland annat är att förvalta fastigheten. Styrelsen väljs vid den årliga föreningsstämman till vilken alla medlemmar kallas.

Alla i styrelsen är medlemmar i föreningen.

Vid stämman presenteras föregående års bokslut och förvaltningsberättelse. Stämman tar ställning till om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av föreningen. Till stämman kan föreningsmedlemmar lämna in motioner (senast den 31/1 varje år) som rör verksamheten. Stämman utser också revisorer som på föreningens uppdrag granskar hur styrelsen skött sitt uppdrag.

Villa Reals Hemsida

På Villa Reals hemsida http://villareal.se finns information om vår förening, kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna, dokument om föreningens stadgar, årsberättelse med mera samt hur du bokar gästlägenheten.

För att komma åt dokumenten behöver du en inloggning till ”Dokument-medlemmar”. Inloggningen tillhandahålls av någon i styrelsen

Lägenhetspärm

En pärm med bruksanvisningar och skötselråd skall finnas i varje lägenhet. Det är upp till innehavaren att hålla pärmen uppdaterad. Vid överlåtelse av lägenheten skall pärmen lämnas kvar i lägenheten.

Försäkringar

Föreningen har tecknat en bostadsrättsförsäkring. Det innebär att du inte behöver teckna ett individuellt bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Det räcker med en vanlig hemförsäkring för lösöre, ansvar, resor etc. Mer information finner du på vår hemsida.

Nycklar/Entrétaggar

Till varje lägenhet hör fyra ”taggar”, tre omgångar lägenhetsnycklar samt nyckel till ditt postfack. Om någon tagg/nyckel kommer bort eller går sönder skall förvaltaren på

Riksbyggen kontaktas för spärr och ersättningstagg. Bostadsrättsinnehavare svarar själv för kostnaderna, för närvarande 400:- per tagg. Skulle du behöva fler taggar/nycklar än vad som tillhör lägenheten, så kontakta förvaltaren på Riksbyggen. Våra entrétaggar går även till grinden mot Westerbergs gata och porten mot Nissabogatan.

Förråd/Cyklar

Varje lägenhet har ett lägenhetsförråd i källaren. Förrådet har samma nummer som lägenheten och numret finns ovanför/vid sidan om dörrarna. Cykelförråd finns också i källaren. Bäst plats finns f.n. i cykelförrådet på Nissabogatan 8.

Garage/Parkeringsplats

Föreningen har 48 garageplatser i källarplanet, 6 stycken av garageplatserna är försedda med laddpunkter för el-bilar. Kostnaden för en garageplats är 650 kr per månad. Om man använder laddpunkten på garageplatsen är det en fast kostnaden på 900 kr per månad plus elkostnad som faktureras separat. Föreningen tillämpar kösystem för uthyrning av garageplatser. Anmälan om plats i kön görs till Ordf. Klaus Stenzel, se information på hemsidan. Boendeparkering (på gatan) kan sökas hos Halmstads kommun, se information på Halmstads kommuns hemsida.

OBS: Det är viktigt att vänta och se till att hela porten är stängt vid in och utfart till garaget. Detta gäller även cyklister. 

Gemensamhetslokalen

Den gemensamma lägenheten ligger på Nissabogatan 2 och kan endast hyras av medlemmarna i föreningen för 300 kr per dygn. Bokning görs på mejl, bokning@villareal.se.

Gå in på vår hemsida för att se när lägenheten är ledig. Här finner du också ordningsregler för gästlägenheten. Vid uthyrning hämtas och lämnas nyckel hos medlem i trivselgruppen. Det finns en medlem i trivselgruppen i varje trappuppgång (Nissabogatan 2, 4, 6 och 8).

Motionslokal

I källaren på Nissabogatan 8 finns vår motionslokal. Här finns maskiner för bland annat spinning, löpning, rodd och crosstraining. Bokning krävs inte och du använder din lägenhetsnyckel för att komma in i lokalen. Läs på hemsidan om ordningsreglerna. Ansvarig för gymmet är Eva Hansson tele: 073-3800535

Strömavbrott

Blir lägenheten strömlös och felet inte finns i lägenhetens proppskåp så kontakta någon i styrelsen. De har nyckel till proppskåpen som finns på varje våningsplan.

OBS! Ring inte Riksbyggens felanmälan innan du fått tag i någon från styrelsen.

Felanmälan

Riksbyggen har en felanmälan kallad ”Dag & Natt”, tel 0771-860 860, som man kan ringa vid eventuella problem. Tänk på att om något fel uppstår i din lägenhet är det oftast du själv som får stå för kostnaden (se på hemsidan vad du själv får stå för eller kontakta någon i styrelsen om du är osäker). Riksbyggens fastighetsskötare kan man naturligtvis anlita om man behöver hjälp med att åtgärda något fel i sin lägenhet, men då debiterar Riksbyggen dig för kostnaden.

Sophantering/Köksavlopp/Återvinning/El/Vatten/Värme

I varje trappuppgång finns på första våningen ett sopnedkast. Detta är enbart till för hushållsavfall och de gröna påsarna med matavfall. Grövre sopor, tidningar och glas lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler. Den närmaste finns på Gamletullsgatan vid Coop.

För att undvika att det blir avloppstopp i köket är det mycket viktigt att man inte häller ut stekfett i vasken, utan att man torkar bort allt fett med hushållspapper innan man diska stekpannan. Vid ett avloppstopp i köksvasken kan du själv få stå för kostnad för rensningen.

Varje lägenhet har en egen elmätare som sitter i proppskåpet på respektive våningsplan. Du väljer själv elleverantör. Vatten och varmvatten ingår i månadsavgiften. Om det uppstår läckage på vattenrör i din lägenhet eller om kran eller kranpackningar måste bytas så finns en avstängningsventil i skåpet bakom tvättmaskinen. Nyckel till skåpet skall finnas i lägenhetspärmen.

Fastigheten värms upp med fjärrvärme som ingår i månadsavgiften.

TV/Bredband/Telefoni

Föreningen har avtal med Telia som levererar tjänsten Digital-TV med kanalpaket Kollektiv Lagom, bredband 10-100 mbit/s och bredbandstelefoni. Det skall finnas två digitalboxar för TV i varje lägenhet samt en wifi-router. Eftersom TV från Telia ingår i din avgift (hyra), har du inte möjlighet att byta eller säga upp ditt TV-paket eller din TV-tjänst. När du flyttar in i din lägenhet och ska göra anmälan till Telia, använd lägenhetsnumret som föreningen har och inte Boverkets numrering . Lgh-numret finns vid lgh-dörren upp till vänster. Du har dock alltid möjlighet att köpa till andra TV-paket utöver det som ingår i din avgift. Detta gör du hos Telia ”Mina Sidor” eller genom att ringa 90 200.

Post/Tidningar

Varje lägenhet har postfack i trappuppgången på första våningen. Den som har morgontidning får den i postfacken.

Balkonger/Uteplatser

Grillning på balkong och uteplats får endast ske med el- eller gasolgrill. Gasoltuber skall förvaras på balkong eller uteplats. För uppsättning av markis skall styrelsen kontaktas, se riktlinjer på vår hemsida. Inglasning av balkong eller uteplats kräver bygglov. För mer info. Kontakta styrelsen

Brandsläckare/Brandvarnare

I varje lägenhet skall det finnas en brandsläckare och en brandvarnare. Se till att dessa finns där när du flyttar in i din lägenhet. Det är naturligtvis viktigt att se till att utrustningen är funktionsduglig.

Andrahandsuthyrning

Om du av någon anledning vill hyra ut din lägenhet under en bestämd period måste styrelsen ge sitt godkännande. Korttidsuthyrning som tex. onlineuthyrning via Airbnb, godkänns normalt sett inte. Blanketter för ansökan om andrahandsuthyrning finns bland annat på Riksbyggens ”Boendewebben” där man som boende i en Riksbygge-förening kan ansluta sig.

Här kan man ta del av https://mitt.riksbyggen.se/. information från Riksbyggen samt ladda hem blanketter med mera.

 

Avslutningsvis önskar vi dig ett trivsamt boende

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Villa Real

2022-12-13