Håll trappuppgångarna fria!!

Styrelsen har arbetat med att uppdatera föreningens s k Systematiska Brandskyddsarbete.

”Brandskyddsförordningen” föreskriver att samtliga trappuppgångar skall vara fria från cyklar och annat som kan försvåra utrymningen eller brandkårens arbete. Vid en eventuell brandskyddsinspektion kontrolleras att detta krav är uppfyllt.

Vi är tacksamma för er medverkan till att göra vårt boende till en säkrare plats!!

Halmstad 4 juni 2014

Styrelsen
Brf Villa Real