Parkering/Garage

Det finns 48 st garageplatser i källaren. Kostnaden  för att hyra en parkeringsplats är 650kr/mån.

Det har förkommit åverkan på bilar etc. i garaget. Därför är det mycket viktigt att alla som kör ut och in genom garageporten (gäller även cyklister), väntar tills hela porten är stängd för att förhindra att obehöriga tar sig in i garaget.

Regler vid uthyrning av garageplatser.

Allmänt

Föreningen omfattar 60 lägenheter och disponerar 48 garageplatser varav 3st är s.k. handikapplatser. Föreningen tillämpar kösystem för uthyrning av garageplatserna.

Hyran för en garageplats är densamma för föreningens medlemmar oberoende av garageplatsens storlek. Eventuellt hyreskontrakt för garageplats följer ej lägenheten vid överlåtelse av bostadsrätt.

För att få en handikapplats krävs särskilt tillstånd. Grundprincipen för tillståndet är att sökanden innehar eller uppfyller kraven för att få allmänt handikappstillstånd från kommunen. Sökande skall stå i kö till garageplats som övriga medlemmar. När det blir deras tur att få en garageplats får de en handikappanpassad plats. Den hyresgäst som då innehar handikapplats utan särskilt tillstånd får flytta till den lediga platsen. Vid uthyrning av handikapplats till någon utan särskilt tillstånd gäller ovanstående villkor och kontraktet löper med en (1) månads uppsägning.

Uthyrning till icke medlemmar i föreningen skall normalt ej ske men skall i förekommande fall beslutas av styrelsen. Endast korttidskontrakt för parkeringstillstånd med en (1) månads uppsägning kan godkännas. Uthyrning kan endast ske om inte någon medlem finns noterad i kölista för garageplats. Avgiften per månad skall motsvara 1,5 gånger den vid varje tidpunkt gällande månadshyran som gäller för medlemmar i föreningen.

Kölista för ”förstaplats” Om medlem i en lägenhet som ännu ej hyr någon garageplats önskar hyra en garageplats skall denne anmäla sig till kö för hyra av garageplats. Kölista för ”andraplats” Om lediga garageplatser finns och ingen kö till ”förstaplats” finns så kan medlem hyra fler garageplatser utöver den ”förstaplats” man redan hyr. Detta görs genom tecknande av korttidskontrakt för parkeringstillstånd med en (1) månads uppsägning. Om medlem i en lägenhet som ännu ej hyr någon garageplats önskar hyra en garageplats dvs det blir kö till en s.k. ”förstaplats” så skall uppsägning ske av de korttidskontrakt som tecknats för en s.k. ”andraplats”. Uppsägning skall ske i ordningsföljd så att den som sist fått ett korttidskontrakt för en s.k. ”andraplats” sägs upp först enligt principen sist in – först ut. Den medlem som då blir uppsagd har efter uppsägning möjlighet att återigen ställa sig på kö för en s.k. ”andraplats” och hamnar då sist i denna kö.


Nu är våra 6 stycken laddpunkter monterade och klara i garaget.

Kontakta styrelsen om du är intresserad av en garageplats med laddmöjlighet.

Kostnaden för laddmöjlighet är kr 300,- per månad inklusive moms + kr 3:25 per kWh inklusive moms.

Den innebär att totalkostnaden för en garageplats är kr 900,- per månad inklusive moms + elförbrukningen.

Elförbrukningen fakturas separat månadsvis.

Halmstad 2022-12-13

Styrelsen Brf Villa Real