ORGANISATION

Styrelsenstyrelsen@villareal.se

Ordförande: Klaus Stenzel, Nissabogatan 2, tel: 035-347 44, 073-3371150
Vice ordförande/Ekonomi: Ingvar Wimhed, Nissabogatan 6, tel: 070-3430152
Sekreterare: Eva Hansson, Nissabogatan 8, tel: 073-3800535
Ledamot: Conny Sjunnesson, Nissabogatan 2, tel: 070-2113906
Ledamot/Brandskyddsansvarig: Willie Persson, Nissabogatan 2,tel: 070-644 23 66

Suppleant: Mats Bengtsson, Nissabogatan 2, tel: 035-187898
Suppleant/Bokningsansvarig: Anders Ericsson, Nissabogatan 6, tel: 070-3498031

Riksbyggens representant i styrelsen och förvaltare: Niclas Jönsson tel: 035-214732

Trivselgruppen

Nissabogatan 2: Inger Persson tel: 070-606 67 98
Nissabogatan 8: Eva Hansson tel: 073-380 05 35
Nissabogatan 8: Chris Andersson, tel: 070-229 12 79

Bokning Gemensamhetslokalenbokning@villareal.se

Bokningsansvarig: Anders Ericsson, tel: 070-3498031

Nyckelansvariga Gemensamhetslokalen

Nissabogatan 2: Inger Persson tel: 070-606 67 98
Nissabogatan 4: Bengt Levedahl/Dan Svensson, tel: 035-10 69 97
Nissabogatan 6: Ingvar Wimhed, tel: 070-343 01 52
Nissabogatan 8: Eva Hansson tel: 073-380 05 35 /Chris Andersson, tel: 070-229 12 79

Hemsida

För innehåll och uppdateringar ansvarar styrelsen, se ovan.

Utveckling av hemsidan: Jari Kinnunen