ORGANISATION

Styrelsenstyrelsen@villareal.se

Ordförande: Klaus Stenzel, Nissabogatan 2, tel: 073-3371150
Sekreterare: Eva Hansson, Nissabogatan 8, tel: 073-3800535
Ledamot: Katrin Häggström Westberg, Nissabogatan 2, tel: 076-1412513
Ledamot/Hemsida ansvarig: Conny Sjunnesson, Nissabogatan 2, tel: 070-2113906
Ledamot/Brandskyddsansvarig: Willie Persson, Nissabogatan 2,tel: 070-644 23 66

Suppleant: Mats Bengtsson, Nissabogatan 2, tel: 035-187898
Suppleant/Bokningsansvarig: Anders Ericsson, Nissabogatan 6, tel: 070-3498031

Rep. för Riksbyggen som ordinarie i styrelsen: Förvaltare: Niclas Jönsson tel: 035-214732
Rep. för Riksbyggen som suppleant för Niclas Jönsson: Ekonom Agneta Andersson tel: 035-192530

 

Gymmet i källaren vid 8:an

Ansvarig: Eva Hansson, Nissabogatan 8 tel: 073-380 05 35

Trivselgruppen

Inger Persson, Nissabogatan 2  tel: 070-606 67 98
Tina Johansson, Nissabogatan 8 tel: 073-8185575

Bokning Gemensamhetslokalenbokning@villareal.se

Bokningsansvarig: Anders Ericsson, Nissabogatan 6 tel: 070-3498031

Nyckelansvariga Gemensamhetslokalen

Nissabogatan 2: Inger Persson tel: 070-606 67 98
Nissabogatan 4: Inger Rasmusson tel: 070-9628076
Nissabogatan 6: Anders Ericsson tel: 070-3498031
Nissabogatan 8: Tina Johansson tel: 073-8185575

Hemsida

För innehåll och uppdateringar ansvarar styrelsen, se ovan.

Utveckling av hemsidan: Jari Kinnunen