ORGANISATION

Styrelsenstyrelsen@villareal.se

Ordförande: Klaus Stenzel, Nissabogatan 2, tel: 347 44
Vice ordförande/Ekonomi: Gunnar Andersson, Nissabogatan 2, tel: 16 95 99
Sekreterare: Camilla Eklund-Hagel tel: 073-369 29 48
Ledamot/Bokningsansvarig: Conny Sjunnesson tel: 13 00 79  070-2113906
Ledamot/Brandskyddsansvarig: Willie Persson tel: 070-644 23 66

Suppleant: Mats Bengtsson
Suppleant: Ingvar Wimhed

Riksbyggens representant i styrelsen och förvaltare:Niclas Jönsson tel: 035-214732

Trivselgruppentrivselgruppen@villareal.se

Nissabogatan 2: Inger Persson tel: 070-606 67 98
Nissabogatan 8: Eva Hansson tel: 073-380 05 35
Nissabogatan 8: Chris Andersson, tel: 070-229 12 79

Bokningbokning@villareal.se

Bokningsansvarig: Conny Sjunnesson, tel: 035-13 00 79 070-2113906

Nyckelansvariga

Nissabogatan 2: Inger Persson tel: 070-606 67 98
Nissabogatan 4: Bengt Levedahl/Dan Svensson, tel: 035-10 69 97
Nissabogatan 6: Ingvar Wimhed, tel: 070-343 01 52
Nissabogatan 8: Eva Hansson tel: 073-380 05 35 /Chris Andersson, tel: 070-229 12 79

Hemsidainfo@villareal.se

För innehåll och uppdateringar ansvarar styrelsen, se ovan.

Utveckling av hemsidan: Jari Kinnunen, Nissabogatan 8, tel: 599 19