Ytterbelysning balkong/uteplats lägenhet

Information.

Beskrivning på EJOT Skivplugg för fastsättning av lampor på putsskiva. Pluggen är helt i plast (ingen rost) och är inte expanderande med risk för spricka nära skarv mm.
Tore Alsvik El-Teknik AB 0709 418 820
Se produktblad på DOKUMENT- allmänt

Under förutsättning att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt så har vi inget emot att Ni använder den av Er föreslagna metoden med Ejot skivplugg och skivfäste. Är arbetet korrekt utfört påverkar detta inte vårt garantiansvar. Ansvar för eventuella skador på puts mm som uppstår vid monteringen får den som utför arbetet svara för.

RIKSYGGEN AO Bostad Sydväst