Trivselgrupp

Se ORGANISATION.

Trivselgruppen för  har ansvar för gästlägenhet och motionslokal. I uppdraget ingår också ansvar för säsongsbetonade aktiviteter för bostadsrättsföreningens medlemmar.