Protokoll från Årsstämman 2016

Protokoll från Årsstämman 2016

Protokollet från Årsstämman finns nu under fliken medlemmar.

De nya stadgarna kommer att finnas på hemsidan då de återkommit från Bolagsverket efter registrering.

Styrelsen/ga