Protokoll föreningsstämma 2019 Villa Real

Protokoll från årsmötet 2019 finns nu under ”DOKUMENT/BILDER-MEDLEMMAR”