Kan vi hjälpas åt?

Kan vi hjälpas åt?
I grunden är det positivt att många av oss cyklar, det är både sunt och
miljövänligt, men vi har i föreningen ett dilemma gällande cykel- och
mopedparkering. Detta är styrelsen medveten om och håller
på att diskutera olika lösningar.

Under tiden behöver vi parkera cyklar och mopeder så att det
inte blir farligt eller besvärligt att röra sig i och köra i utrymmen där vi
parkerar fordon. Uppmaningen är att alla i första hand ställer
cykel och/eller moped i cykel förråd, cykelställ på gården eller
på egen bilparkeringsplats. Som det är nu står det cyklar och
mopeder i och utanför rutan märkt MC vid 8:ans ingång.
Ofta står det både cyklar och mopeder långt ut i garaget, vilket försämrar framkomligheten.

Om alla som inte använder cykel dagligdags och som inte har
egen bilparkeringsplats, kan tänka sig att parkera sina
cyklar/mopeder i cykel förråd eller cykelställ på gården,
så kanske vi kan göra framkomligheten bättre, tills vi lyckats hitta en bra lösning.

Uppmaningen är alltså:
Om du inte använder din cykel/moped dagligdags, flytta den till
cykel förråd, cykelställ på gården eller egen parkeringsplats, så att endast
de cyklar och mopeder som används dagligen står i rutan märkt MC.
Vi hoppas att ni är med på att prova den här lösningen så länge.


Styrelsen Villa Real