Inglasning av balkong (det generella bygglovet har upphört)

På förekommande anledning vill styrelsen klargöra att den rutin för inglasning av balkong som är utfärdad av styrelsen MÅSTE följas. Byggnadsnämnden kan utdöma VITE om inte villkoren i bygglovet följes.

En uppdaterad och förtydligad rutin följer nedan.

Styrelsen

Riksbyggen Brf Villa Real  rev 2019-04-02

Information gällande inglasning av balkong

Styrelsen i Villa Real har bestämt att nedanstående tillvägagångssätt skall gälla för inglasning av balkong i fastigheten.

Detta för att säkerställa att de myndighetskrav enl. detaljplanen/bygglov  som ställs på fastigheten uppfylls, samt för att behålla ett enhetligt utseende på fastigheten

OBS: Gällande bygglov upphör 2020-05-05 och styrelsen kommer ej söka nytt bygglov för inglasning av balkonger. Styrelsens råd till er som tänkt gör inglasning av er balkong, är att ansöka om detta till styrelsen så snart som möjligt. Troligtvis kommer bygglov för inglasning av balkonger på vår fastighet att avslås i framtiden av Byggnadskontoret

 

  1. Boende kontaktar styrelsen för ett skriftligt godkännande.
  2. Styrelsen ansöker om bygglov. Styrelsen har fattat beslut om att ansöka om ett generellt bygglov för en sista byggnationsperiod. Efter denna sista period kommer den sökande själv att få söka och bekosta erforderligt bygglov.
  3. Boende tar själv kontakt med leverantör och ombesörjer samt bekostar beställning av inglasning.
  4. Tidigare utförda inglasningar har levererats av Lumon.

Kontakt www.lumon.se, Distributör Balkonginglasning Syd AB. Tel: 076 8508 152

Jasmin Duvnjak Suellsgatan 37A 261 37 Landskrona. info@balkonginglasningsyd.se

För att säkerställa att de myndighetskrav som ställs på fastigheten uppfylls samt för att behålla ett enhetligt utseende skall inglasningen  beställas av ovanstående leverantör eller av annan leverantör med likvärdig produkt.

Innan start av arbetet skall kontrollansvarig enl pkt 5 nedan kontaktas.

  1. Boende skall anlita den godkände kontrollansvarige, som utsågs vid beviljandet av bygglovet, för upprättande av kontrollplan. Den kontrollansvarige kommer att fakturera den boende för hanteringen av ärendet. Kontrollansvarig har till uppgift att kontrollera så att leverantören uppfyller de krav som finns i kontrollplanen samt sköter kontakten med byggnadsnämnden.

Föreningens utsedde kontrollansvarig enligt beviljat bygglov är Åsa Vesterlund , CA Consult,  tel 035 240 08 91

  1. Boende meddelar styrelsen när inglasningen är färdigställd i god tid innan gällande bygglovet upphör.

 

April 2019

Styrelsen Brf Villa Real