Årsstämma 2021 genom poströstning

Årsstämman genomfördes den 22/4 genom poströstning p.g.a. rådande pandemin. Stämman var digitalt mellan styrelsemedlemmarna. Det var 25 stycken medlemmars som hade lämnat in sina poströster. Protokoll från årsstämman finns att ladda hem på Dokument-Medlemmar. Lösenord krävs. Kontakta Conny Sjunnesson för lösenord. 070-2113906 conny.sjunnesson@gmail.com