Ändrade avgifter år 2020

För nybyggda fastigheter är fastighetsskatten reducerad under ett antal år. Från och med år 2020 kommer vår bostadsrätts-

förening att betala full fastighetsskatt.

Månadsavgiften består av 3 delar:

  • Avgift (= Grundavgift)
  • Fastighetsskatt
  • Kabel TV/Bredband

Styrelsen har beslutat att sänka grundavgiften fr o m 1 januari 2020 för att kompensera för den ökade fastighetsskatten.

Detta innebär att den totala avgiften kommer att sänkas något.

En sänkning på mellan 0,2%, för de största lägenheterna, upp till 0,9% för de minsta.

Halmstad 2019-11-28

Styrelsen Brf Villa Real